1300

Havnebestyrelsen

 

På denne side vil dagsorden samt referater fra Havnebestyrelsens møder fremgå.

  

Næste Havnebestyrelsesmøde vil finde sted:

Mandag den 4. december kl. 16.00 - Dagsorden ca. 4 dage før

Konstituerende møde (ny bestyrelse) den 18. december kl. 16.00

Referat af møder afholdt i 2017:

Referat af Havnebestyrelsesmøde d. 06.11.17

Referat af Havnebestyrelsesmøde d. 09.10.17

Referat af Havnebestyrelsesmøde d. 04.09.17

Referat af Havnebestyrelsesmøde d. 14.08.17

Referat af Havnebestyrelsesmøde d. 19.06.17

Referat af Havnebestyrelsesmøde d. 08.05.17

Referat af Havnebestyrelsesmøde d. 10.04.17

Referat af Havnebestyrelsesmøde d. 13.03.17

Referat af Havnebestyrelsesmøde d. 16.01.17


Referater af møder afholdt i 2016:

Referat af Havnebestyrelsesmøde d. 19.12.16

Referat af Havnebestyrelsesmøde d. 11.11.16

Referat af Havnebestyrelsesmøde d. 10.10.16

Referat af Havnebestyrelsesmøde d. 12.09.16

Referat af Havnebestyrelsesmøde d. 15.08.16

Referat af Havnebestyrelsesmøde d. 20.06.16

Referat af Havnebestyrelsesmøde d. 23.05.16

Referat af Havnebestyrelsesmøde d. 18.04.16 

Referat af Havnebestyrelsesmøde d. 14.03.16

Referat af Havnebestyrelsesmøde d. 08.02.16

Referat af Havnebestyrelsesmøde  d. 18.01.16

 


Referater fra møder afholdt i 2015:

Referat af Havnebestyrelsesmøde d. 10.12.15

Referat af Havnebestyrelsesmøde d. 23.11.15

Referat af Havnebestyrelsesmøde d. 26.10.15

Referat af havnebestyrelsesmøde d. 14.09.15

Ved beklagelig fejl er referatet af HB møde den 17. august blevet udgivet i en mangelfuld version, i det sag. nr. 55 manglede. Fejlen er nu rettet.

Referat af havnebestyrelsesmøde d. 17.08.15

Referat af havnebestyrelsesmøde d. 19.06.15

Dom TPA / NH

Referat af havnebestyrelsesmøde d. 18.05.15

Referat af havnebestyrelsesmøde d. 20.04.15

Referat af havnebestyrelsesmøde d. 16.03.15

 Mødet den 16. februar 2015 - Aflyst

Referat af havnebestyrelsesmøde d. 26.01.15


Referater fra møder afholdt i 2014:

Referat fra Havnebestyrelsesmøde d. 08.12.14

Referat fra Havnebestyrelsesmøde d. 03.11.14

Referat fra Havnebestyrelsesmøde d. 22.09.14

Referat fra Havnebestyrelsesmøde d. 18.08.14

Referat fra Havnebestyrelsesmøde d. 30.06.14

Referat fra Havnebestyrelsesmøde d. 19.05.14

Referat fra Havnebestyrelsesmøde d. 02.05.14 (ekstraordinært)

Referat fra Havnebestyrelsesmøde d. 29.04.14

Referat fra Havnebestyrelsesmøde d. 07.04.14 (ekstraordinært)

Referat fra Havnebestyrelsesmøde d. 19.03.14

Referat fra Havnebestyrelsesmøde d. 05.02.14

Referat fra Havnebestyrelsesmøde d. 06.01.14


 

 

Næstved Havn's bestyrelse består af 5 medlemmer:

Formand: Per Sørensen (A)

Næstformand: Henrik Bonné

Medlem: Bjarne Eggert Rasmussen

Medlem: Hanne Sørensen (A)

Medlem: Otto Vølund Poulsen (V)

 

Bestyrelsesvedtægter gældende fra 2014

Tegningsregler glædende fra 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nogen af havnens sager er lukkede. Dette skyldes enten, at sagen indeholder personfølsomme oplysninger  eller (som oftest), at sagen indeholder forretningsmæssige betragtning, som havnen ikke ønsker offentliggjort.

Ønsker en borger indsigt i en lukket sag er dette, i nogen grad, ofte muligt. Du skal blot henvende dig til havnekontoret, så vil administrationen hjælpe med at fremlægge dokumenter i det omfang det er muligt, under hensyntagen til personfølsomme oplysninger og havnens forretning.