1084

Hvad kan vi tilbyde?

Udover den optimale beliggenhed er der mange fordele ved Næstved Havn.

Vi har en forholdsvis ny maskinpark og råder desuden over store arealer til lager; pakhuse, tankanlæg og siloanlæg til opbevaring af korn og foderstoffer.

Næstved Havn tilbyder oplag af alle former for bulkvarer samt stevedoring. Vores moderne maskinpark losser/laster hurtigt og effektivt.

Næstved Havn har desuden sin egen automatiske brovægtsservice, således at vores kunder med behov kan få vejet gods før videre transport. Brovægten betjenes ved kort, og kan således benyttes døgnet rundt efter behov.

Vi tilbyder også 24-timers service, og losser såvel om dagen som om natten, hvis der er behov for dette.

Profilbrochure på dansk

Port of Næstved

Kontakt

For bestilling af nedenstående serviceydelser kontakt venligst en af vore lokale mæglere:

Ferskvand - El - Kran - Gummiged - Bobcat - Fejemaskine - Transportbånd - Lugemand - Bådmand - Havnearbejder