1086

Information til skibe

Mægleren skal anmelde forventet skibsanløb til Havnekontoret så tidligt som muligt på tlf. +45 55 98 52 00 (døgnvagt) med angivelse af følgende oplysninger:

Skibets navn, nationalitet, kaldesignal og/eller IMO nummer. GT, LOK, bredde  og dybgang - max.

Ved ankomst Karrebæksminde. ETA Karrebæksminde Red. ETD Næstved.

Ladningens art og mængde i tons. Forventet laste/lossestart. Ønsket kajanlæg. Behov for ydelser som kran, gummiged, bobcat, mandskab, el, vand etc.

Ændringer i ETA meddeles Havnekontoret løbende.

Anmeldelse, specifikt for udgående skibe:

Skibets afgang meddeles til Havnekontoret så tidligt som muligt på tlf. +45 55 98 52 00 med følgende oplysninger: Skibets navn, ETD, bestemmelsessted, dybgang ved afgang Næstved.

Fælles for såvel ind- som udgående skibe:

Lodsbestilling: Der er lodstvang for skibe på 55 m og derover. Skibene bestiller lods via mæglerne, som har ansvaret for rettidig lodsbestilling hos Danpilot på tlf. +45 62 50 15 35 i henhold til lodstjenestens regulativ. Regulativet fås ved henvendelse til Danpilot.

Det er den tjenestegørende lods, der til enhver tid og suverænt bestemmer, hvornår et skib kan lodses ind/ud til/fra Næstved Havn.

Bropassage:

For passage fra/til Næstved er der to broer, (Karrebæksminde broen og Svingbroen), der skal åbnes. Betjeningen af begge broer koordineres af brovagten på Karrebæksminde broen.

Broåbning bestilles på tlf. +45 55 44 20 45 eller via mægler.

Der åbnes IKKE for privat sejlads.

 

Diverse relevante links:

Bekendtgørelse om sejlads gennem visse broer i danske farvande.

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande

Sejladsvejledning: