1086

Information til skibe

Mægleren skal anmelde forventet skibsanløb til Havnekontoret så tidligt som muligt på tlf. +45 55 98 52 00 (døgnvagt) med angivelse af følgende oplysninger:

Skibets navn, nationalitet, kaldesignal og/eller IMO nummer. GT, LOK, bredde  og dybgang - max.

Ved ankomst Karrebæksminde. ETA Karrebæksminde Red. ETD Næstved.

Ladningens art og mængde i tons. Forventet laste/lossestart. Ønsket kajanlæg. Behov for ydelser som kran, gummiged, bobcat, mandskab, el, vand etc.

Ændringer i ETA meddeles Havnekontoret løbende.

Anmeldelse, specifikt for udgående skibe:

Skibets afgang meddeles til Havnekontoret så tidligt som muligt på tlf. +45 55 98 52 00 med følgende oplysninger: Skibets navn, ETD, bestemmelsessted, dybgang ved afgang Næstved.

Fælles for såvel ind- som udgående skibe:

Lodsbestilling: Der er lodstvang for skibe på 55 m og derover. Skibene bestiller lods via mæglerne, som har ansvaret for rettidig lodsbestilling hos Danpilot på tlf. +45 62 50 15 35 i henhold til lodstjenestens regulativ. Regulativet fås ved henvendelse til Danpilot.

Det er den tjenestegørende lods, der til enhver tid og suverænt bestemmer, hvornår et skib kan lodses ind/ud til/fra Næstved Havn.

Bropassage:

For passage fra/til Næstved er der to broer, (Karrebæksminde broen og Svingbroen), der skal åbnes. Betjeningen af begge broer koordineres af brovagten på Karrebæksminde broen.

Broåbning bestilles på tlf. +45 55 44 20 45 eller via mægler.

Der åbnes IKKE for privat sejlads.

Plan for modtagelse og håndtering af affald fra skibe

Her kan du som skibsfører læse om reglerne for aflevering og håndtering af affald på Næstved havn:

Affaldsplan 2022-2025

Varslingsskrivelse

Klageformular


Diverse relevante links:

Bekendtgørelse om sejlads gennem visse broer i danske farvande.

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande

Sejladsvejledning: