Pressemeddelser

  

PRESSEMEDDELSE

 

 

Hr. Lars Bjørknæs har i mail af 15. december 2015 (kl. 17.40) anmodet Næstved Havn om aktindsigt i:

 

”..udgifter afholdt af eller for havnens bestyrelsers medlemmer”

I henhold til gældende lovgivning, jævnfør blandt andet reglerne om aktindsigt, skal jeg hermed anmode om udlevering af havnens udgiftsbilag for de 5 seneste år i relation til :

1. Studieture for bestyrelsesmedlemmer samt medrejsende embedsmænd, ægtefæller mv.,

2. Andre udenlandsrejser foretaget af bestyrelsesmedlemmer samt medrejsende embedsmænd, ægtefæller mv.,

3. Middage og andre former for festligheder,

4. Repræsentationsudgifter, og

5. Gratiale-udbetalinger.

Typer af udgiftsbilag, som skal fortolkes udvidende og således også i overensstemmelse med meroffentlighedsprincippet.

 

Det ønskede materiale er udleveret til Hr. Lars Bjørknæs den 23. december 2015.

 

 

Næstved Havn.

 

Næstved Havn er en kommunal selvstyrehavn, der alene er drevet af midler fra private kunder, der af egen fri vilje benytter havnen og dens services. Havnen befinder sig på et marked med fri konkurrence. Det står havnens kunder fuldstændigt frit for at vælge andre serviceudbyder på marked.

Næstved Havn er ikke og har aldrig være drift finansieret af offentlige midler, herunder skatteindtægter. Alle transaktioner mellem Næstved Havn og alle tænkelige offentlige instanser og virksomheder foregår på helt normale forretningsmæssige vilkår.

 

Havnebestyrelsen har valgt at vægte pleje af kunder, nære forretningsforbindelser o.l. gennem forskellige arrangementer.  Bestyrelsen har ikke deltaget i studieture og lignende i udlandet.

 

Næstved Havn afholder typisk 2-3 arrangementer om året for kunder og andre nære forretningsforbindelser. Budgettet for sådanne arrangementer ligger, som udgangspunkt mellem 500 og 1.000 kr. person. Til arrangementerne serveres mad, øl og vin i et for arrangementet passende omfang.

 

Arrangementerne er traditionsbundet 50-75 år tilbage i tiden. Havnebestyrelsen vurderer løbende arrangementer, deres pris, antal af deltager etc. Der justeres fremadrettet på arrangementer i det omfang bestyrelsen finder anledning til dette.


 

Havnebestyrelsen 1. februar 2016