Indkøb af mobilt transportbånd

Næstved havn ønsker at indkøbe et mobilt transportbånd til brug for havnens daglige aktiviteter.

Betingelserne for afgivelse af tilbud og Næstved havns krav til transportbåndet fremgår af nedenstående udbudsdokumenter. 

Tilbudsbetingelser

Kravspecifikation

Dimensioner_bilag 1